Thursday, January 13, 2011

Niat Shalat Sunnah

Shalat -shalat Sunnah..
for everyone

Selain shalat wajib , juga ada shalat sunnah . Macamnya ada lima belas shalat , yaitu :

1 . Shalat Wudhu, Yaitu shalat sunnah dua rakaat yang bisa dikerjakan setiap selesai wudhu, niatnya :

Ushalli sunnatal wudlu- I rak' ataini lillahi Ta 'aalaa

artinya :
" aku niat shalat sunnah wudhu dua rakaat karena Allah "

2. Shalat Tahiyatul Masjid, yaitu shalat sunnah dua rakaat yang dikerjakan ketika memasuki masjid, sebelum duduk untuk menghormati masjid . Rasulullah bersabda : "Apabila seseorang
diantara kamu masuk masjid, maka janganlah hendak duduk sebelum shalat dua rakaat lebih dahulu " ( H.R . Bukhari dan Muslim) .
Niatnya :
Ushalli sunnatal Tahiyatul Masjidi rak' ataini lillahi
Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat karena Allah "

3. Shalat Dhuha . Adalah shalat sunnah yang dikerjakan ketika matahari baru naik. Jumlah rakaatnya miimal 2 maksimal 12 .
Dari Anas berkata Rasulullah : "Barang siapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana disurga" ( H.R . Tarmiji dan Abu Majah) .

Niatnya :
Ushalli sunnatal Dhuha rak'ataini lillahi Ta ' aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah dhuha dua rakaat karena Allah "

4. Shalat Rawatib . Adalah shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu.
Niatnya :

a. Qabliyah , adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib . Waktunya : 2 rakaat sebelum shalat subuh, 2 rakaat sebelum shalat Dzuhur , 2 atau 4 rakaat sebelum shalat Ashar,
dan 2 rakaat sebelum shalat Isya ? .
Niatnya :
Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak'ataini Qibliyyatan lillahi
Ta 'aalaa '
Artinya :
" aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur dua rakaat karena Allah "

* bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan.

b. Ba 'diyyah , adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Waktunya : 2 atau 4 rakaat sesudah shalat Dzuhur, 2 rakaat sesudah shalat Magrib dan 2 rakaat sesudah shalat Isya .

Niatnya :
Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak'ataini Ba 'diyyatan lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur dua rakaat karena Allah "

* bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan.

5. Shalat Tahajud , adalah shalat sunnah pada waktu malam. Sebaiknya lewat tengah malam. Dan setelah tidur. Minimal 2 rakaat maksimal sebatas kemampuan kita . Keutamaan shalat ini , diterangkan dalam Al - Qur' an :
"Dan pada sebagian malam hari
bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah- mudahan Tuhanmu mengangkatmu ketempat yang terpuji" ( Q.S . Al Isra : 79 ).
Niatnya :
Ushalli sunnatal tahajjudi rak 'ataini lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah tahajjud dua rakaat karena Allah "

6. Shalat Istikharah , adalah shalat sunnah dua rakaat untuk
meminta petunjuk yang baik, apabila kita menghadapi dua pilihan, atau ragu dalam mengambil keputusan . Sebaiknya dikerjakan pada 2/ 3 malam terakhir.

Niatnya :
Ushalli sunnatal Istikharah rak' ataini lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah Istikharah dua rakaat karena
Allah "

7. Shalat Hajat , adala shalat sunnah dua rakaat untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah SWT . Minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat dengan salam setiap 2
rakaat.

Niatnya :
Ushalli sunnatal Haajati rak'ataini lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah hajat dua rakaat karena Allah "

8. Shalat Mutlaq , adalah shalat sunnah tanpa sebab dan tidak ditentukan waktunya, juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya . Shalat itu suatu perkara yang baik, banyak atau sedikit (Al Hadis) .

Niatnya :
Ushalli sunnatal rak'ataini lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah dua rakaat karena Allah "

9. Shalat Taubat, adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa kepada Allah SWT , agar mendapat ampunan- Nya .

Niatnya :
Ushalli sunnatal Taubati rak' ataini lillahi Ta 'aalaa
Artinya :
" aku niat shalat sunnah taubat dua rakaat karena Allah "

10 . Shalat Tasbih , adalah shalat sunnah yang dianjurkan dikerjakan
setiap malam, jika tidak bisa seminggu sekali , atau paling tidak seumur hidup sekali . Shalat ini sebanyak empat rakaat, dengan ketentuan jika dikerjakan pada siang hari cukup dengan satu salam, Jika dikerjakan pada malam hari dengan dua salam .
Cara mengerjakannya
a. Niat :
Ushalli sunnatan tasbihi raka 'ataini lilllahi ta' aalaa
artinya :
" aku niat shalat sunnah tasbih dua rakaat karena Allah "

b. Usai membaca surat Al Fatehah membaca tasbih 15 kali .

c. Saat ruku ' , usai membaca do' a ruku membaca tasbih 10 kali

d. Saat ' itidal , usai membaca do' a ' itidal membaca tasbih 10 kali

e. Saat sujud , usai membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali

f. Usai membaa do' a duduk diantara dua sujud membaca tasbi 10 kali .

g. Usai membaca doa sujud kedua membaca tasbih 10 kali .
Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada setiap rakaatnya sebanyak 75 kali .
Lafadz bacaan tasbih yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar
artinya :
" Maha suci Allah yang Maha Esa . Segala puji bagi Allah , Dzat yang Maha Agung"

11 . Shalat Tarawih , adalah shalat sunnah sesudah shalat Isya, pada bulan Ramadhan . Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan
dalam hadis . :
" Yang dikerjakan oleh Rasulullah saw, baik pada
bulan ramadhan atau lainnya tidak lebih dari sebelas
rakaat" (H .R . Bukhari) .
Dari Jabir :" Sesungguhnya Nabi saw telah shalat bersama- sama mereka delapan rakaat, kemudian beliau shalat witir." ( H.R . Ibnu Hiban )

Pada masa khalifah Umar bin Khathtab , shalat tarawih
dikerjakan sebanyak 20 rakaat dan hal ini tidak dibantah oleh para sahabat terkenal dan terkemuka . Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz bilangannya dijadikan 36 rakaat. Dengan
demikian bilangan rakaatnya tidak ditetapkan secara pasti dalam syara' , jadi tergantung pada kemampuan kita masing- masing, asal tidak kurang dari 8 rakaat.

Niat shalat tarawih :
Ushalli sunnatan Taraawiihi rak'ataini ( Imamam /
makmuman ) lillahi ta'aallaa
artinya :
" Aku niat shalat sunat tarawih dua rakaat ( imamam /
makmum) karena Allah "

12 . Shalat Witir , adalah shalat sunnat mu? akad ( dianjurkan ) yang biasanya dirangkaikan dengan shalat tarawih, Bilangan shalat witir 1, 3 , 5 , 7 sampai 11 rakaat. Dari Abu Aiyub ,
berkata Rasulullah :" Witir itu hak , maka siapa yang suka mengerjakan lima, kerjakanlah. Siapa yang suka
mengerjakan tiga, kerjakanlah . Dan siapa yang suka satu maka kerjakanlah"( H.R . Abu Daud dan Nasai ) . Dari Aisyah :
"Adalah nabi saw. Shalat sebelas rakaat diantara shalat isya dan terbit fajar. Beliau memberi salam setiap dua rakaat dan yang penghabisan satu rakaat?"(H .R . Bukhari dan Muslim )

Niat :
Ushalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'aalaa
artinya :
" Aku niat shalat sunnat witir dua rakaat karena Allah "

13 . Shalat Hari Raya, adalah shalat Idul Fitri pada 1 Syawal dan Idul Adha pada 10 Dzulhijah. Hukumnya sunat Mu akad (dianjurkan) .
" Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad ) akan kebajikan yang banyak, sebab itu
shalatlah engkau dan berqurbanlah karena Tuhanmu - pada Idul Adha - " ( Q.S. Al Kautsar .1 -2 )
Dari Ibnu Umar :"Rasulullah , Abu Bakar , Umar pernah melakukan shalat pada dua hari raya sebelum berkhutbah."(H .R . Jama ? ah ).

Niat Shalat Idul Fitri :
Ushalli sunnatal li ?iidil fitri rak' ataini ( imamam/makmumam) lillahita 'aalaa
artinya :
" Aku niat shalat idul fitri dua rakaat ( imam / makmum) karena Allah "

Niat Shalat Idul Adha :
Ushalli sunnatal li 'iidil Adha rak'ataini (imamam/makmumam) lillahita 'aalaa
artinya :
" Aku niat shalat idul adha dua rakaat ( imam/makmum) karena Allah "

Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat, rukun dan sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya. Hanya ditambah beberapa sunnat sebagai berikut :
a. Berjamaah
b. Takbir tujuh kali pada rakaat pertama , dan lima kali pada rakat kedua
c. Mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir.
d. Setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir membaca tasbih.
e. Membaca surat Qaf dirakaat pertama dan surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua .
f. Imam menyaringkan bacaannya .
g. Khutbah dua kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum'at
h. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah dan pada Idul Adha tentang hukum -hukum Qurban .
i. Mandi, berhias , memakai pakaian sebaik -baiknya .
j. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri pada Shalat Idul Adha sebaliknya .

14 . Shalat Khusuf, adalah shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan atau matahari. Minimal dua rakaat. Caranya mengerjakannya :
a. Shalat dua rakaat dengan 4 kali ruku ' yaitu pada rakaat pertama, setelah ruku ' dan I' tidal membaca fatihah lagi kemudian ruku dan I' tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa .
Begitu pula pada rakaat kedua .

b. Disunatkan membaca surat yang panjang , sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya.

Niat shalat gerhana bulan :
Ushalli sunnatal khusuufi rak 'ataini lillahita' aalaa
artinya :
" Aku niat shalat gerhana bulan dua rakaat karena Allah "

15 . Shalat Istiqa',adalah shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT.

Niatnya :
Ushalli sunnatal Istisqaa -I rak'ataini (imamam /
makmumam) lillahita 'aalaa
artinya :
" Aku niat shalat istisqaa dua rakaat (imam / makmum)
karena Allah "

Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa :
a. Tiga hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa dan meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh . Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki dan datangnya murka Allah .
" Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka lebih dulu kami perbanyak orang- orang yang fasik, sebab kefasikannyalah mereka disiksa, lalu kami robohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur - hancurnya " (Q. S. Al Isra : 16 ) .

b. Pada hari keempat semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan dengan pakaian sederana dan tanpa wangi -wangian untuk shalat Istisqa '

c. Usai shalat diadakan khutbah dua kali . Pada khutbah pertama hendaknya membaca istigfar 9 X dan pada khutbah kedua 7 X. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya,
yaitu :
a. Khatib disunatkan memakai selendang.
b. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar, dan berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka .
c. Saat berdo ' a hendaknya mengangkat tangan setinggi- tingginya .
d. Saat berdo ' a pada khutbah kedua , khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya .

No comments:

Post a Comment